+86-13989618843acp@gangbond.com

ประเภท

อลูมิเนียมยางพลาสติกคณะตะเข็บเรียบร้อย

อลูมิเนียมพลาสติกแผงในการตกแต่งพื้นผิวอาคาร จานมีช่องว่างความกว้างโดยทั่วไป เพื่อความสวยงามต้องการ โดยทั่วไปในช่องว่างที่เต็มไป ด้วยกาวสีดำ ในกาวเมื่อช่างก่อสร้างบางอย่างเพื่อบันทึกความจำเป็น ไม่ มีกระดาษเทปให้เรียบร้อย กฎ แต่การใช้งานของอลูมิเนียมพลาสติก แผ่นฟิล์มป้องกันผิวทดแทน เป็นแผ่นอลูมิเนียมพลาสติกในการตัด ฟิล์มป้องกันจะผลิตแตกต่างกันของการฉีกขาด เพื่อ ใช้ทำเทปป้องกันทดแทน มันเป็นไปไม่ขึ้นรอยต่อพลาสติก