+86-13989618843acp@gangbond.com

ประเภท

พื้นผิวจาน

พื้นผิวของแผ่นอลูมิเนียม - พลาสติกมีการล่มสลายของขนาดพิมพ์นิ้วหัวแม่มือซึ่งเกิดจากการแข็งตัวของเมมเบรนพอลิเมอร์ ขนาดโบว์ที่แข็งของเมมเบรนพอลิเมอร์โดยทั่วไปมีขนาดของเมล็ดข้าวใหญ่ถือว่าสีขาวอยู่ในคำถามคุณภาพของชั้น GUM เหล่านี้อนุภาคที่โดดเด่นในสารอากาศรอบเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ฟองดังกล่าวไม่สามารถสมบูรณ์ extruded ห่อในจานเมื่อโบว์แข็งแข็งร้อนละลายด้วยการเชื่อมโยงชั้นแผ่น แต่ชั้นของชั้นอากาศที่สอง ได้รับผลกระทบโดยตรงสร้างกับดัก คุณภาพของวัสดุชิ้นนี้ต้องได้รับการกำจัดออกจากการจัดซื้อวัสดุและการจัดการการผลิต